முகநூல் விருப்பம்

முகப்பு

சபரிமலை வழிபாடு கட்டணம்

பதிவு நாள் November 20, 2016 

Image result for ayyappan images

 

 

வழிபாடு தொகை - சபரிமலை, மாளிகைபுரம்


 

S. No

பூஜை

தொகை

1

உஷ பூஜை

1000

2

உச்ச பூஜை

2500

3

நித்ய பூஜை

3000

4

அரவனா

80

5

அப்பம்

40

6

கணபதி ஹோமம்

30

7

பகவதி சேவை

2000

8

புஷ்பாபிஷேகம்

10000

9

கலபாபிஷேகம்

10000

10

அஷ்டாபிஷேகம்

5000

11

லட்சார்ச்சனா

10000

12

சஹஸ்ரகலசம்

50000

13

படி பூஜை

75000

14

உதயாஸ்தமன பூஜை 

40000

15

உத்சவபலி 

30000

16

முழுக்காப்பு

750

17

சஹஸ்ர நாமார்ச்சனா

50

18

அஷ்டோத்தார்ச்சனா

30

19

துலாபாரம்

500

20

நெய்யாபிஷேகம்(ஒரு முத்ரா)

10

21

விபூதி பிரசாதம்

25

22

வெல்ல நிவேத்யம் (200ml)

20

23

சர்க்கரை பாயாசம்(200ml)

20

24

பஞ்சாமிர்தம்(100ml)

100

25

பஞ்சாமிர்த அபிஷேகம்(500ml)

100

26

அபிஷேக நெய்(100ml)

100

27

சுவயம்வரார்ச்சனா

50

28

நவக்ரஹ பூஜை

250

29

ஒட்ட கிரஹ பூஜை

50

30

வல்சன் நிவேத்யம்

50

31

தங்க நகை பூஜை

100

32

ஐயப்ப சக்ரம்

200

33

மாலை / வடி பூஜை

20

34

நெல் பரா

200

35

மஞ்சள் பரா

300

36

நவக்ராஹ நெய் விளக்கு

100

37

வித்யாரம்பம்

101

38

மஞ்சள் குங்குமம்

40

39

மலர் நிவேத்யம்

20

40

அதிமா

250

41

தங்க அங்கி சார்த்தி

10000

42

வெள்ளி அங்கி சார்த்தி 

5000

43

சோறுன்னு

250

44

நாமகரணம்

100

45

பூஜித்த மணி (பெரியது)

100

46

பூஜித்த மணி (சிறியது)

50

47

நீராஞ்சனம்

100

48

உதயத சார்த்தி

25

49

உதயத நடக்கு வைப்பு

25

50

மஞ்சள் குங்குமாபிஷேகம்

40

51

நாகர் பூஜை

50

52

வர நிவேத்யம்

20

53

சத்ரு புஷ்பாஞ்சலி

500

54

ஹரிஹரசுத ஸ்லோகார்ச்சனா

500

55

சத்ரு சுக்தான்சலி

500

56

நெய்விளக்கு

25

57

புஷ்பலங்காரம்

50000 

 
வழிபாடு தொகை - பம்பா


 

S. No

வழிபாடு

தொகை

1

கணபதி ஹோமம்

300

2

சரடு ஜபம்

15

3

அவல் நிவேத்யம்

50

4

வடை மாலை

200

5

மோதகம்

50

6

அர்ச்சனை

25

7

கெட்டுநீரா

250
 

 

 

 

 

 

 

நேரம் : 09:51 AM

அண்மைய செய்திகள் பெற

பார்வை

 

தற்போதைய பார்வையாளர்கள்