முகநூல் விருப்பம்

பெயரியல்

நட்சத்திரப்படி குழந்தைகளுக்கு பெயர் சூட்டுவது எப்படி?

பதிவு நாள் December 27, 2015

 

1.அசுபதி

சு, சே, சோ, ல
CHU,CHEY,CHO,LA
CHU,CHE,CHO,LA
SHERETAN, ASVINI
 

2.பரணி

லி, லு, லே, லோ
LI,LU,LEY,LO
LEE,LU,LE,LO
BHARANI
 

3.கிருத்திகை

அ, இ, உ, எ
AO,EE,UO,A
A,E,U,EA
ALCYONE, KRITTIKA
 

4.ரோகிணி

ஒ, வ, வி, வு
O,VA,VEE,VOO
O,VA,VI,VU
ALDEBARAN, ROHINI


 
5மிருகசீரிஷம்

வே, வோ, கா, கி
VAY,VO,KAA,KE
WE,WO,KA,KI
ORIONIS
 

6.திருவாதிரை

கு, க, ச, ஞ
KOO,GHAA,JNA,CHA
KU,GHA,ING,CHH
BETELEGEUSE, ARDRA
 

7.புனர்பூசம்

கே, கோ, ஹ, ஹி
KAY,KO,HAA,HEE
KE,KO,HA,HI
POLLUR,PUNARVASU1 &2 ,CASTOR


 
8.பூசம்

ஹூ, ஹே, ஹோ, ட
HOO,HAY,HO,DAA
HU,HE,HO,DA
PUSYA

9ஆயில்யம்

டி, டு, டே, டோ
DEE,DOO,DAY,DO
DE,DU,DE,DO
ASLEASA, ACUBENS
 

10 மகம்

ம, மி, மு, மெ
MAA,MEE,MOO,MAY
MA,ME,MU,MEE
REGULUS, MAGHA
 

11.பூரம்

மோ, ட, டி, டு
MO,TAA,TEE,TOO
MO,TA,TI,TU
ZOSMA,PURAPHALGUNI 1-2

12.உத்திரம்

டே, டோ, ப, பி
TAY,TO,PAA,PEE
TO,PA,PE,PU
DENEBOLA,UTTARA PHALGUNI 1-2


 
13.அஸ்தம்

பூ, ஷ, ந, ட
PU,SHAA,NAA,THA
PU,SHA,NA,THA
ALGOREL, HASTA


 
14.சித்திரை

பே, போ, ர, ரி
PAY,PO,RAA,REE
PE,PO,RA,RE
SPICA, CITRA


 
15.சுவாதி
ரு, ரே, ரோ, த
RU,RAY,RO,TAA
RU,RE,RO,TAA
ARCTURUS, SVATI

16.விசாகம்

தி, து, தே, தோ
THEE,THOO,TAHY,THO
TI,TU,TEA,TO
ZUBEN EL GENUBI, VISAKHA,


 
17.அனுஷம்

ந, நி, நு, நே
NA,NEE,NOO,NAY
NA,NE,NU,NE
DSCHUBBA, ANURADHA


 
18.கேட்டை

நோ, ய, இ, பூ
NO,YAA,YEE,YOO
NO,YA,YI,YU
ANTARES, JYESTHA


 
19.மூலம்

யே, யோ, ப, பி
YAY,YO,BAA,BEE
YE,YO,BA,BE
SCHAULA, MULA


 
20.பூராடம்

பூ, த, ப, டா
BU,DHAA,BHA,DHA
BHU,DHA,PHA,DHA
PURVASAHA 1-2, KAUS AUSTRALIS


 
21 உத்திராடம்

பே, போ, ஜ, ஜி
BAY,BO,JAA,JEE
BHE,BHO,JA,JI
NUNKI, UTTARASADHA


 
22.திருவோணம்

ஜூ, ஜே, ஜோ, கா
JU,JAY,JO,GHA
JU,KHI,JE,KHU,JO,KHE,GHA,KHO
ALTAIR, SRAVANA
 
23.அவிட்டம்

க, கீ, கு, கூ
GAA,GEE,GOO,GAY
GA,GI,GU,GE
ROTANEV, DHANISTHA 1-2, SAULOCIN


 
24.சதயம்

கோ, ஸ, ஸீ, ஸூ
GO,SAA,SEE,SOO
GO,SA,SI,SU
SATABHISAJ


 
25.பூரட்டாதி

ஸே, ஸோ, தா, தீ
SAY,SO,DAA,DEE
SE,SO,DA,DI
SCHEAT, PURVA BHADRAPADA 1-2


 
26.உத்திரட்டாதி

து, ச, ஸ்ரீ, ஞ
DHU,THA,SA,GHEE
DU,THA,JHA,DA
ALGENIB, UTTARA BHADRAPADA 1-2


 

 
27.ரேவதி

தே , தோ, ச, சி
DE,DO,CHAA,CHEE
DE,DO,CHA,CHI
ரேவதி
 
 
 
 

நேரம் : 04:37 PM

பெயரியல்

அண்மைய செய்திகள் பெற

பார்வை

 

தற்போதைய பார்வையாளர்கள்