முகநூல் விருப்பம்

பரிகாரம்

ஜாதகத்தில் சுக்கிரன் வலுப் பெற பரிகாரம்

பதிவு நாள் January 10, 2017

Image result for சுக்கிரன்
 
 
உங்கள் ஜனனகால ஜாதகத்தில் சுக்கிரன் வலுவற்று இருந்தால் தினமும் மல்லிகை செடிக்கு நீர் ஊற்றி வர சுக்கிரனின் பலவீனம் நீங்கும்.
 
 
 
 
 

நேரம் : 07:04 PM

அண்மைய செய்திகள் பெற

பார்வை

 

தற்போதைய பார்வையாளர்கள்