முகநூல் விருப்பம்

ஜோதிடம்

கோள்களின்  தன்மையும் காரகத்துவமும் 

பதிவு நாள் January 01, 2017

Image result for சூரியன்
 
 
 
சூரியன் - ஆத்ம காரகன், உஷ்ணக்காரன், தந்தை காரகன்

சந்திரன் - உடல் காரகன், மனோ காரகன், தாய் காரகன்

செவ்வாய் - சகோதர காரகன், தைரிய காரகன்

புதன் - புத்தி காரகன், மாமன் காரகன்

வியாழன் - புத்திர காரகன், தன காரகன், தர்ம காரகன்

சுக்கிரன் - களத்திர காரகன், வாகன காரகன், காம காரகன்

சனி - ஆயுள் காரகன், கர்ம காரகன்

ராகு - போக காரகன், மாயா காரகன், மறைப்பு காரகன், பக்குவமற்ற, அவசரம் காட்டுபவர், தீவிரம் காட்டுபவர்

கேது - ஞான காரகன், மாயா காரகன், மறைப்பு காரகன், முதிர்ச்சி, அவசரம் காட்டாதவர், தீவிரம் காட்டாதவர்
 
 
 
 
 
 

நேரம் : 04:59 PM

அண்மைய செய்திகள் பெற

பார்வை

 

தற்போதைய பார்வையாளர்கள்