முகநூல் விருப்பம்

ராசிகற்கள்

பவிழ மாலை

பதிவு நாள் July 04, 2016 

 

 

 

 

 

 

பவிழம் மாலை செவ்வாய் பகவானுக்கு உகந்தது.


மேஷம்- விருச்சிகம் இராசிகாரர்களும்,


மிருகசீரிடன்- சித்திரை- அவிட்டம் நட்சத்திர காரர்களும், ஜாதகத்தில் செவ்வாய் பலம் குறைவாக உள்ள அன்பர்களும்,

 

செவ்வாய் புத்தி- செவ்வாய் பார்வை- செவ்வாய் திசை நடக்கும் அன்பர்களும்பயன்படுத்தி தொழில் நிலை பெற செய்யலாம்.

  

 

 

நேரம் : 08:10 PM

அண்மைய செய்திகள் பெற

பார்வை

 

தற்போதைய பார்வையாளர்கள்