முகநூல் விருப்பம்

மந்திரங்கள்

சகல ரோக நிவாரணி மந்திரம்...!

பதிவு நாள் January 01, 2017



 

 

Image result for dhanvantari

 

 

கீழ் வரும் மந்திரத்தைத் தினந்தோறும் காலையில் எட்டு முறை ஜலத்தில் ஜபிக்கவும்.
அந்த ஜலத்தை நோயாளியின் மேல் தெளிக்கவும். உள்ளுக்கும் அருந்தக் கொடுக்கவும்.
 
ஸர்வ ப்ரமாணா ஸம்பத்தி : ஸர்வரோக ப்ரதிக்ரியா
ப்ரஹ்மாண்டாந்தர் பஹிர் வ்யாப்தா விஷ்ணு வக்ஷோ விபூஷணி
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

நேரம் : 10:40 AM

அண்மைய செய்திகள் பெற

பார்வை

 

தற்போதைய பார்வையாளர்கள்