முகநூல் விருப்பம்

பரிகாரம்

வலம்புரி விநாயகர்- கடன் பிரச்சனைக்கு

பதிவு நாள் June 28, 2015

மிகுந்த கடன் பிரச்சனையில் உள்ளவர்கள் வலம்புரி விநாயகரை வைத்து

அகத்திய மந்திரம் கூறி,

அகத்தி கீரையால் அர்ச்சனை செய்து வந்தால் எப்பேர்பட்ட கோடிக்கணக்கான கடனாக இருந்தாலும்

விரைவில் தீர வழி காட்டி விடுகிறார் வலம்புரி விநாயகர்.

ஒரிஜினல் வலம்புரி விநாயகர் தேவைபடுபவர்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம்.

நேரம் : 06:03 PM

பரிகாரம்

அண்மைய செய்திகள் பெற

பார்வை

 

தற்போதைய பார்வையாளர்கள்