முகநூல் விருப்பம்

பரிகாரம் பொருள்கள்

17 முக ருத்திராக்ஷும்

பதிவு நாள் January 01, 2017

 
 
 
 
17 முக ருத்திராக்ஷும் தன்னை அணிந்தவரை குறைந்த காலத்தில் செல்வந்தர் ஆக்கும் தன்மை கொண்டது.கைவினை மற்றும் படைப்பாற்றலுக்குரிய கடவுள் விஸ்வகர்மாவுக்குரியது இந்த ருத்திராக்ஷும்.இதை அணிபவருக்கு திடீர் செல்வம் மட்டுமல்ல, பணவரவு ஜன வசியம் ,தொழில்,ஆன்மீக சக்திகளும் வந்து அடையும்.


 

 

 
தேவைக்கு தொடர்பு கொள்க.....9597357222

jothidampariikaaram@gmail.com 
 
 
 
 

நேரம் : 11:11 AM

அண்மைய செய்திகள் பெற

பார்வை

 

தற்போதைய பார்வையாளர்கள்