முகநூல் விருப்பம்

பஞ்சபட்சி

பஞ்ச பட்சி சாஸ்திரம் கற்க

பதிவு நாள் January 01, 2017

 

Image result for பஞ்சபட்சி சாஸ்திரம்

 

 

பஞ்ச பட்சி சாஸ்திரத்தை கற்க நினைப்பவர்கள். அவிட்டம் நட்சத்திரத்தன்று வித்யாரம்பம் செய்ய எளிதில் வித்யை சித்தியாகும்.

 

 

 

நேரம் : 06:04 PM

அண்மைய செய்திகள் பெற

பார்வை

 

தற்போதைய பார்வையாளர்கள்