முகநூல் விருப்பம்

ஜோதிடம்

12 ராசிக்காரர்களும்,அவர்களுக்கு நன்மை,தீமை செய்யும் ராசிக்காரர்களும்

பதிவு நாள் June 21, 2015 

 
மேச ராசிக்காரர்களுக்கு கடகம்,மகரம் ராசியினரால் முழுமையான உதவிகள் கிடைக்கும்.

விருச்சிகம்,கும்பம் ராசியினர் பகை ராசிக்காரர்கள்
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ரிசபம் ராசிக்கரர்களுக்கு;சிம்மம்,விருச்சிகம்,கும்பம்,மீனம் மனமுவந்து உதவி செய்வர்.
தனுசு,மீனம் தீமைகளே அதிகம் ஏற்படுத்தும் ராசிக்காரர்கள்.
-------------------------------------
மிதுனம் ; நன்மை தரும் ராசிக்கரர்கள்-துலாம்,கும்பம்,மேசம்

பகை ராசிக்காரர்கள்-தனுசு,மகரம்,மீனம்
---------------------------------
கடக ராசிக்காரர்களுக்கு-நன்மை செய்வோர்-துலாம்,மகரம்,மேசம்
தீமை;கும்பம்,ரிசபம்
-----------------------------
சிம்மம் ராசியினருக்கு;நன்மை ராசிகள்;விருச்சிகம்,கும்பம்,மிதுனம்,ரிசபம்
தீமை;மீனம்,மேசம் ராசியினர்
---------------------------
கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு;நன்மை;மகரம்,ரிசபம்,கடகம்
தீமை;தனுசு,மீனம்,மேசம்
----------------------------
துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு;நன்மை;மேசம்,கடகம்,மகரம்
தீமை;ரிசபம்,சிம்மம்
-----------------------
விருச்சிகம் ராசிக்கு நன்மை;கும்பம்,ரிசபம்,சிம்மம்,கன்னி
பகை;சிம்மம்,விருச்சிகம்
----------------------------
தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை;மேசம்,கன்னி,துலாம்
தீமை;மிதுனம்,கடகம்,கன்னி
------------------------------
மகரம்;நன்மை;மேசம்,கடகம்,துலாம்
தீமை;சிம்மம்,விருச்சிகம்
-------------------------
கும்பம் ராசியினருக்கு நன்மை;ரிசபம்,சிம்மம்,.தனுசு
தீமை ராசியினர்;கன்னி,துலாம்
---------------------
மீனம் ராசியினர்;கடகம்,மகரம் ராசியினர் நன்மை செய்வர்
தீமை;விருச்சிகம்,கும்பம்

நேரம் : 05:54 PM

ஜோதிடம்

அண்மைய செய்திகள் பெற

பார்வை

 

தற்போதைய பார்வையாளர்கள்