முகநூல் விருப்பம்

ஜாதகம்

கோள்சாரத்தில் கிரகங்கள் நன்மையளிக்கும் இடங்கள்

பதிவு நாள் December 21, 2015 

 

 

கோள்சாரத்தில் நன்மையளிக்கும் இடங்கள்
சூரியன்
3,6,10 & 11
சந்திரன்
1,3,6,7,10 & 11
செவ்வாய்
3,6 & 11
புதன்
2,4,6,8,10 & 11
குரு
2,5,7,9 & 11
சுக்கரன்
1,2,3,4,5,8,9,10 & 12
சனி
3,6 & 11
ராகு & கேது
3 & 6


 

 

 

நேரம் : 08:42 PM

அண்மைய செய்திகள் பெற

பார்வை

 

தற்போதைய பார்வையாளர்கள்